REKONEKTÍVNE LIEČENIE

= bezdotyková forma energo-informačného, resp. frekvenčného liečenia

  • sedenie trvá 30 minút, je vhodné vyhradiť si 60 minút
  • cena jedného sedenia je 111 EUR
  • liečenie sprostredkovávam osobne alebo na diaľku
  • sedenie je potrebné si vopred dohodnúť – buď e-mailom alebo telefonicky
  • optimálna forma je 3-4 sedenia v priebehu 7-10 dní *

* optimálna forma znamená: na základe celosvetového prieskumu sa ukázalo, že pri tejto intenzite sedení (3-4 v priebehu 1 týždňa) vnímal najväčší počet ľudí najviac pôsobenia rekonektívnych frekvencií vo svojom živote

THE RECONNECTION
ZNOVU-NAPOJENIE

= bezdotykové aktivovanie energetických bodov a dráh v tele a napojenie na celovesmírny energetický systém

  • každé sedenie trvá 35-50 minút, je vhodné vyhradiť si 60 minút
  • realizuje sa v 2 po sebe nasledujúcich dňoch = v 2 sedeniach
  • cena za celý proces je 333EUR
  • suma je fixne stanovená a musí byť zaplatená presne
   (vibrácia 333 je súčet 9, čo znamená ukončený proces)
  • proces Znovu-napojenie je možné vykonať len osobne
  • sedenie je potrebné si vopred dohodnúť – buď e-mailom alebo telefonicky