Knihy o Rekonektívnom liečení

O The Reconnection a rekonektívnom liečení boli vydané dve knihy, ktorých autorom  je Dr. Eric Pearl.  Jedna z nich vzišla z jeho spolupráce s Fredericom Ponzlovom. Obe uvedené knihy pôsobia ako ladička, nakoľko človek sa prostredníctvom ich čítania vylaďuje  s rekonektívnymi  frekvenciami.

The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe

kniha-reconnectionPrvá kniha nás veľmi pútavým spôsobom oboznamuje s osobnou históriou Dr. Erica Pearla – od jeho narodenia až po obdobie, kedy sa s rekonektívnym frekvenciám spojil. Na základe tejto knihy získame iný pohľad na zaužívané „pravdy“, čo nám umožňuje odložiť staré, nefunkčné vzorce, názory a presvedčenia, vďaka čomu sa môžeme pohnúť v živote dopredu. V závere nám ukazuje, ako sa dá naučiť tieto liečivé frekvencie aj cítiť a používať ich vo svojom živote. Kniha je plná inteligentného humoru a číta sa veľmi ľahko, avšak okrem toho, že je veľmi príjemným čítaním, ponúka nám aj veľmi hlboký vnútorný progres.

 

Šalamoun promlouvá – O návratu k léčivé energii vašeho života

kniha-salamoun-promlouva

Druhá kniha vznikla na základe kooperácie Dr. Erica Pearla s Fredericom Ponzlovom. Ide o prepis chanellingu, prostredníctvom ktorého k nám prišli vzácne informácie z vyššej úrovne vedomia, na základe ktorých získavame poznanie o princípoch fungovania nielen rekonektívneho liečenia, ale i nášho života. Táto kniha je klenot. Obohacuje, vylaďuje a dáva zmysel.

Úryvky z knihy Šalamoun promlouvá – O návratu k léčivé energii vašeho života:

„Problémy nejsou problémy, jsou to lekce, které se máme naučit. Je to růst, který čeká, aby k němu mohlo dojít……Takže když se lidem v životech objevují překážky, děje se tak jen proto, aby jimi mohli projít. Musí přelomit tento vzorec nebo tuto překážku……A často přes ni nevidíme. Ale objeví se jen proto, aby se mohla rozpadnout a my přes ni mohli projít.“

„Pohybujete se po spirále buď nahoru nebo dolů; pohybujete se buď kupředu nebo zpátky. Dokud pokračujete kupředu, pohybujete se směrem, který vám zajistí osvícení……Důležité je, že se posunujete, že se pohybujete kupředu, že se pohybujete ke světlu. Když se zastavíte, jste zranitelí vůči všem druhům energií prostředí, které vás mohou zatlačit a otočit jiným smřem, po spirále dolů.“

„Světlo v rámci vesmíru, je začátkem i koncem. Je to Vše, co je. To nás všechny krmí. To nás táhne k pochopení. Je to zdroj naší životní síly. Z něj pocházíme a k němu se navracíme. Jsme jedno. Všichni jsme jedno. Všichni jsme stejná bytost.“

„Je to jako hledání pokladu. Všichni jsme přišli na tuto zemi, abychom se účastnili hledání pokladu, a ten je v nás. A dokud si to neuvědomíme, budeme poklad pořád hledat mimo nás. Pak přijde chvíle prozření: „Aha!“ Uvědomíme si, že poklad je skutečně v tom, kdo jsme, a budeme si ho za to vážit. My všichni jsme poklad. To je to znovuobjevení. Všichni jsme tu proto, abychom hráli tuto hru.“

Zaujímavý rozhovor s Dr. Ericom Pearlom: „Čas je pouhá iluze“

rozhovor-sifraV interview pre Šifru jeden z najslávnejších lekárov na svete hovorí o tom, ako sa stal z doktora liečiteľom, o kozmickej energii, o tom, kde je najväčšia slabina modernej medicíny, prečo sa nebojí smrti, prečo žijeme v bubline a prečo by mali ľudia zmeniť svoj pohľad na svet.

 

http://www.casopis-sifra.cz/rozhovor-s-doktorem-erikem-pearlem-cas-je-pouha-iluze/

 

 

možnosť zapnúť české titulky vpravo dole na lište (tlačítko CC)