REKONEKTÍVNE LIEČENIE

= bezdotyková forma energo-informačného, resp. frekvenčného liečenia

  • sedenie trvá 30 minút, je vhodné vyhradiť si 60 minút
  • cena jedného sedenia je 111 EUR
  • liečenie sprostredkovávam osobne alebo na diaľku
  • sedenie je potrebné si vopred dohodnúť – buď e-mailom alebo telefonicky

THE RECONNECTION
ZNOVU-NAPOJENIE

= bezdotykové aktivovanie energetických bodov a dráh v tele a napojenie na celovesmírny energetický systém

  • každé sedenie trvá 35-50 minút, je vhodné vyhradiť si 60 minút
  • realizuje sa v 2 po sebe nasledujúcich dňoch = v 2 sedeniach
  • cena za celý proces je 333EUR
  • suma je fixne stanovená a musí byť zaplatená presne
   (vibrácia 333 je súčet 9, čo znamená ukončený proces)
  • proces Znovu-napojenie je možné vykonať len osobne
  • sedenie je potrebné si vopred dohodnúť – buď e-mailom alebo telefonicky

 

LIFE-KOUČING

Celé desaťročia sme každý z nás na individuálnej úrovni (a po stáročia na kolektívnej úrovni ako ľudstvo) intenzívne budovali, po celé generácie kopírovali a utužovali nezdravý, deštruktívny, dysfunkčný spôsob života a fungovania vo vzťahoch (vo vzťahu k sebe samým aj vo vzťahu k ostatným). Nie je realistická predstava chcieť premeniť svoj život v priebehu pár sedení. Rovnako ako sme sa postupne negatívne naprogramovávali zažívaním nepríjemných situácií v počte mnohých opakovaní – krok za krokom sme si osvojovali ďalšie a ďalšie negatívne vzory správania – sú to mnohé vrstvy, ktoré potrebujeme odkrývať a transformovať postupne, systematicky, opakovane. Preto v koučingu, pokiaľ máme byť efektívni a aby boli výsledky (nový, zdravý spôsob fungovania vo vzťahoch a v živote) udržateľné, je nevyhnutné spolupracovať na dlhodobejšej úrovni. Naše vzťahy, naša práca, naše zdravie, naše financie, osobný sebarozvoj … to všetko je navzájom prepojené a vzájomne sa všetky tieto aspekty nášho života ovplyvňujú. A tak, akúkoľvek oblasť potrebujeme vyladiť do súladu a rovnováhy, nevyhnutne potrebujeme pracovať paralelne na všetkých ostatných. A to tiež vyžaduje nejaký čas.

CENA SEDENÍ 
1 sedenie vo viac-mesačnej spolupráci trvá 1,5 hod.

  • 3-mesačná spolupráca (8 sedení)      3 500,- EUR
  • 6-mesačná spolupráca (14 sedení)    4 500,- EUR
  • 12-mesačná spolupráca (26 sedení)  5 500,- EUR
  • samostatné 1 sedenie (3 hodiny)       600,- EUR