Ako prebieha sedenie?

Vo väčšine prípadov klient odpočíva ležiac na chrbáte počas 30 minút na lehátku a má zatvorené oči. Praktik rekonektívneho liečenia sa naladí na frekvencie, sprostredkuje ich klientovi a ten ich začne cítiť. Klient sa nemusí počas sedenia na nič sústrediť ani nijak spolupracovať alebo sa do liečenia zapájať. Ideálne je, keď klient len v pokoji prijíma všetko, čo k nemu prichádza.

Liečenie však môže prebiehať v akejkoľvek polohe tela, aj s otvorenými očami. Klient leží so zatvorenými očami len preto, aby si sedenie maximálne užil a aby vnímal čo najviac. Rekonektívne liečenie je nádherný proces, ktorý umožňuje veľmi hlboké, vnútorne obohacujúce zážitky. Rôzni klienti zažívajú počas sedenia rôzne veci. Niekto si počas sedenia výborne odpočinie, zažije stav dokonalej harmónie a pokoja. U niekoho má tento proces fyzické prejavy – samovoľné pohyby rôznych častí tela (viečka, pery, tvárové svaly, ruky, prsty, nohy atď.), niekomu sa zmení rytmus dýchania… Niektorí klienti vnímajú nádherné farby, ktoré nikdy predtým nevideli, niektorí cítia vôňe, ktoré nikdy nezažili. Niekomu prídu do vedomia informácie, ktoré potreboval poznať pre svoj duševný/duchovný vývoj alebo riešenie problému…

Čo môžem od sedenia/od liečenia očakávať?

Ideálny spôsob ako sám sebe dopriať/dovoliť liečenie je: byť prítomný, v stave úplného prijímania. Je veľmi vhodné až žiaduce, neočakávať konkrétne výsledky, ale s dôverou sa odovzdať procesu liečenia. Energia, ktorá k nám prichádza prostredníctvom rekonektívnych frekvencií má vlastnú inteligenciu, a tak vie najlepšie, čo je pre toho-ktorého človeka momentálne prioritné a tam pôsobí. Klient len uvoľnene leží a pozoruje všetko, čo prichádza. Praktik liečenie iba umožní, ďalej je už len na klientovi, aby dovolil tejto vesmírnej inteligencii dať do poriadku to, čo je v danom okamihu potrebné.

Ukončením sedenia nekončí liečenie. Rekonektívne frekvencie sú po obdržaní liečenia už neustále s nami a pôsobia v našom živote ako navigácia. Výsledky rekonektívneho liečenia prichádzajú po skončení sedenia naďalej. Vidíme ich v tom, ako sa náš život postupne vylaďuje do optimálnej, harmonickej, rovnovážnej polohy (v zdraví, vo vzťahoch, v zamestnaní a vlastne v každej oblasti nášho bytia)

Ako sa mám na sedenie/liečenie pripraviť?

Nie je potrebné sa akokoľvek pripravovať. Rekonektívne liečenie nie je spojené s diagnostikou, nezameriava na symtómy/príznaky ani na problémy, ale umožňuje vrátiť sa do pôvodného stavu rovnováhy, harmónie a zdravia. Je to veľmi prirodzený proces, netreba doňho nijak zasahovať. Ideálne je nemať žiadne očakávania, len si jednoducho ľahnúť na lehátko, uvoľniť sa a nechať priestor tomu, čo je pre nás v danom momente najvhodnejšie, a to vie naše telo, naše podvedomie a inteligencia, s ktorou sme počas rekonektívneho liečenia v kontakte.

V čom sa odlišuje rekonektívne liečenie od iných liečebných metód?

Rekonektívne liečenie nie je len ďalšia forma energetického liečenia, ale je to metóda informačného, respektíve frekvenčného liečenia. Nevyužíva žiadne techniky, postupy ani rituály. Je podložené vedeckým výskumom a uznáva ho aj verejné zdravotníctvo. V niektorých štátoch už rekonektívne liečenie je súčasťou zdravotného systému. Rekonektívne liečenie presahuje všetky techniky a zároveň zastrešuje všetky formy energetického liečenia. Je to fakt, ktorý je merateľný. Keď fyzici skúmali jednotlivé druhy energetických liečebných metód, ktoré tu na planéte boli doteraz (Čchi-Kung, Thai Čchi, Reiki a iné), zistili, že tieto používajú určité špecifické spektrum energie – len v nejakom rozsahu. Keď merali energiu, ktorá je súčasťou spektra rekonektívnych frekvencií, sa ukázalo, že frekvencie prúdiace do tela počas rekonektívneho liečenia, majú omnoho širší a komplexnejší rozsah a obsahujú okrem energie celé spektrum zložené zo svetla, energie a informácií. Zaujímavé je, že pri pôsobení rekonektívnych frekvencií ich intenzita so vzďaľovaním sa od tela klienta neklesá, ale sa zvyšuje (čo je u iných energetických foriem naopak).

Ako prebieha liečenie na diaľku?

Rekonektívne liečenie uskutočňované “na diaľku” je veľmi účinné. V podstate prebieha ako bežné sedenie. Trvá 30 minút. Počas tejto doby klient leží na chrbáte, so zatvorenými očami a vníma všetko, čo sa v priebehu liečenia objaví (samovoľné pohyby tela, vône, farby, obrazy, informácie prichádzajúce do vedomia a pod.). Je dôležité vybrať si bezpečné, pohodlné miesto, kde nebudete vyrušovaní. Praktik rekonektívneho liečenia sa telefonicky spojí s klientom bezprostredne pred začiatkom sedenia a znovu klientovi zatelefonuje po skončení sedenia, aby spolu zdieľali klientove zážitky.

Môže mi rekonektívne liečenie nejak ublížiť? (som tehotná, užívam lieky a pod.)

Nie, nemôže.
Podstatou rekonektívneho liečenia je harmonizácia existencie človeka v jeho celistvosti. Spojenie s rekonektívnymi frekvenciami prináša prirodzenú rovnováhu, zdravie a harmóniu v našom tele aj v živote. Praktik rekonektívneho liečenia nijak nezasahuje do medikácie nastavenej lekárom.

Aký je rozdiel medzi Rekonektívnym liečením a The Reconnection?

Oba procesy sú návratom do nášho pôvodného stavu harmónie, rovnováhy a zdravia.

Rekonektívne liečenie

umožňuje spojenie s liečivými frekvenciami, ktoré majú harmonizačný charakter a pôsobia komplexne na všetky úrovne našej existencie (fyzickú, mentálnu, emocionálnu, spirituálnu). Vykonáva sa v polohe ležmo na chrbáte, so zatvorenými očami. Sedenie trvá 30 minút. Praktik Rekonektívneho liečenia pracuje s klientom na báze frekvencií, teda bezdotykovo a ide o voľnú formu liečenia na základe inštinktu, nie je to presne stanovený postup práce. Rekonektívne liečenie nie je terapia dlhodobého charakteru (na týždne, mesiace, roky). Uskutočňuje sa spravidla v 3-4 sedeniach v priebehu 1 týždňa a potom sa nechá pôsobiť. Nie je potrebné liečenie opakovať, ale je to po nejakom čase možné (ak klient chce to spojenie s rekonektívnymi frekvenciami znovu zažiť). Rekonektívne liečenie je možné vykonať buď na diaľku alebo osobne.

The Reconnection

je iniciačný proces Znovu-napojenie, ktorý umožňuje obrovský evolučný skok vo vývoji klienta v mnohých aspektoch (fyzický, mentálny, emocionálny, spirituálny) a intenzívne akceleruje náš vývoj dopredu. Tento proces sa realizuje v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. Sú to dve 35-50 minútové sedenia, kedy klient rovnako leží na lehátku so zatvorenými očami a odpočíva. Praktik bezdotykovo aktivuje energetické body a dráhy v tele klienta pomocou rekonektívnych frekvencií. Forma tejto práce je presne stanovený systém. Znovunapojenie (The Reconnection) sa robí raz za život a nie je potrebné ho nikdy opakovať. Proces Znovu-napojenie je možné vykonať iba osobne.