ČO JE REKONEKTÍVNE LIEČENIE

Rekonektívne liečenie je návrat do prirodzeného stavu harmónie, rovnováhy a zdravia vo všetkých oblastiach života.

Je to metóda  informačného, resp. frekvenčného liečenia, ktorú priniesol Dr. Eric Pearl (americký lekár – chiropraktik).

Počas rekonektívneho liečenia dochádza  k spojeniu  s  liečivým  spektrom  frekvencií, ktoré pôsobia harmonizačne  na  všetky  aspekty  ľudskej  bytosti:  telesnú,  mentálnu,  emocionálnu  aj spirituálnu, v čoho dôsledku nastáva liečenie na úrovni fyzického i psychického zdravia, zlepšenie medziľudských vzťahov, optimalizácia v  pracovnej oblasti, sprostredkovanie hojnosti/prosperity v živote človeka a zároveň je to sprevádzané hlbokým duchovným procesom = návratom k sebe – k svojej vlastnej harmonickej, rovnovážnej podstate a spojené s rozširujúcou sa úrovňou vedomia. Rekonektívne liečenie nám pomáha nájsť zmysel vlastného života a nastúpiť na svoju osobnú cestu poznania. Umožňuje nám objaviť svoje jedinečné životné poslanie a naplno ho realizovať. Rovnako tak nám spojenie s týmito frekvenciami pomáha uskutočňovať naše sny a túžby.

 

Čo je to „liečenie“

Rekonektívne liečenie zahŕňa liečenie na všetkých úrovniach nášho života. Liečenie nie je len zbavenie sa bolesti nejakej časti tela. Symptómy (príznaky) choroby sú tu len preto, aby sme si uvedomili, že telo nie je v rovnováhe/v harmónii. Akonáhle telo ucíti rekonektívne frekvencie, začne sa vylaďovať na svoj prirodzený rovnovážny/harmonický stav, následkom čoho miznú symptómy, a teda aj choroba. Rekonektívne liečenie pôsobí na úrovni príčiny (nerovnováha/disharmónia), a tým odstraňuje aj následky (choroba/nedostatok). Liečením teda rozumieme návrat do pôvodného stavu rovnováhy.

 

Rekonektívne liečenie potvrdzuje veda

Je to merateľné,  je to hmatateľné a môžeme to cítiť. Rekonektívne liečenie je podložené vedeckým výskumom lekárov, kvantových fyzikov a renomovaných univerzít po celom svete. Na mnohých vedeckých pracoviskách v rôznych krajinách skúmali, čo sa vlastne deje počas interakcie týchto frekvencií s človekom. Merania ukázali, že počas pôsobenia praktika rekonektívneho liečenia na klienta, prúdia do tela 3 zložky:

  • obrovské množstvo svetla vo fyzickej podobe (každá naša bunka vyžaruje svetlo a podľa úrovne svetla v našom tele sa cítime buď vyčerpaní, depresívni, slabí alebo naopak vitálni, zdraví, plní energie… Po absolvovaní rekonektívneho liečenia žiarime viac),
  • informácie v harmonickej podobe (prostredníctvom nich sa harmonizuje náš kód DNA, ktorý bol počas nášho života deformovaný do disharmonickej polohy) a
  • energia vo veľmi širokom spektre (samotná naša podstata je energia a tiež naše fyzické telo je energia).

Účinnosť rekonektívneho liečenia bola zdokumentovaná a potvrdená mnohými medzinárodnými štúdiami, ktoré ukazujú, že keď sa naše energetické telo zladí s rekonektívnymi frekvenciami, vyžarujeme a vibrujeme na vyššej úrovni svetla. Dokázalo sa, že to reštrukturalizuje našu DNA, čoho výsledkom je vyžarovanie merateľne vyšších a koherentnejších úrovní bio-fotonického svetla. Prijatie informácií prostredníctvom frekvencií rekonektívneho liečenia vytvára koherenciu a poriadok, inými slovami: harmóniu a rovnováhu. (Dr. William Tiller, emeritný profesor Standfordskej univerzity)

 

Hodnota rekonektívneho liečenia

V drvivej väčšine prípadov sú výsledky rekonektívneho liečenia trvalého charakteru. Dochádza k liečeniu na mnohých úrovniach, pričom niektoré vyliečenia sa demonštrujú vo svojej úplnosti ihneď, iné sa vyvinú časom. Každý človek je špecifická, jedinečná, neopakovateľná bytosť, preto proces liečenia prebieha u každého veľmi individuálnym spôsobom. Spojenie s týmito frekvenciami je veľmi intenzívne a počas sedenia mnoho ľudí prežíva silné a hlboké zážitky.

Rovnako ako klasická medicína nie je schopná zaručiť 100%-tný očakávaný výsledok každému, ani my to zaručiť nevieme. Na rozdiel od klasickej medicíny však rekonektívne liečenie nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky a napriek tomu, že v niektorých prípadoch sa nedostaví výsledok, ktorý sme očakávali, môže sa liečenie uskutočniť v oveľa širších súvislostiach, čo v konečnom dôsledku vyrieši problém, ktorého riešenie sme hľadali. Po obdržaní rekonektívneho liečenia nás účinky týchto liečivých frekvencií sprevádzajú po celý život, je to nikdy nekončiace liečenie. Aj v tom spočíva nevyčísliteľná a mimoriadna hodnota rekonektívneho liečenia.

Rekonektívne liečenie prináša liečenie, ktoré je najvhodnejšie pre danú osobu v danom okamihu = tam, kde sa práve nachádza na svojej životnej ceste. Napriek tomu, že ako praktici sprostredkujúci rekonektívne liečenie, nedávame žiadne sľuby a výsledok nie je garantovaný, liečenie vždy prichádza v najdokonalejšej podobe, tým najoptimálnejším spôsobom pre toho konkrétneho človeka.

Pri rekonektívnom liečení dochádza ku komplexnej harmonizácii všetkých úrovní našej existencie a zároveň nastáva zvyšovanie úrovne vedomia, čo umožňuje celkový životný progres, a to veľmi intenzívnym spôsobom.

 

Rekonektívne liečenie v praxi

Rekonektívne liečenie má obrovskú hodnotu, nakoľko nám dáva do poriadku celý život, pričom nie je potrebná dlhodobá terapia, ale iba 3-4 sedenia v priebehu 7-10 dní – to je optimálna forma, čo znamená, že najviac ľudí (v celosvetovom meraní) pri tejto intenzite sedení vnímalo najviac pôsobenia frekvencií vo svojom živote. Je to však individuálne, a tak si počet sedení stanovuje klient.

 

Kto môže rekonektívne liečenie sprostredkovať

Oprávnenie vykonávať rekonektívne liečenie má výlučne iba praktik s medzinárodnou certifikáciou a kvalifikáciou.

 


Pre informácie o rekonektívnom liečení navštívte https://www.thereconnection.com