Rekonektívne
liečenie

= spojenie s liečivým spektrom frekvencií, ktoré pôsobia harmonizačne na všetky zložky ľudskej bytosti: telesnú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú

= prirodzený návrat do pôvodného stavu harmónie, rovnováhy a zdravia

Umožňuje
bullet vyliečenie na úrovni fyzického i psychického zdravia
bullet zlepšenie medziľudských vzťahov
bullet optimalizáciu v pracovnej oblasti
bullet nájdenie „strateného zmyslu života“
bullet naštartovanie hojnosti/prosperity
bullet napĺňanie životného poslania