Rekonektívne
liečenie

= spojenie s liečivým spektrom frekvencií, ktoré pôsobia harmonizačne na všetky zložky ľudskej bytosti: telesnú, mentálnu, emocionálnu aj duchovnú

Umožňuje

vyliečenie na úrovni fyzického i psychického zdravia
zlepšenie medziľudských vzťahov
optimalizáciu v pracovnej oblasti
nájdenie „strateného zmyslu života“
naštartovanie hojnosti/prosperity
napĺňanie životného poslania

– sprevádzané hlbokým duchovným procesom návratu k sebe, do prirodzeného stavu rovnováhy
– nie je potrebná dlhodobá terapia, stačia 3-4 sedenia v priebehu 7 dní a výsledky sú trvalé

Jana Mezovská

praktik rekonektívneho liečenia
s medzinárodnou certifikáciou